X

Login

Account aanmaken Wachtwoord vergeten

Tussenschoolse Opvang

Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt georganiseerd door ouders en/of vrijwilligers. De contactpersonen voor het overblijven zijn Mirjam Dek (maandag), Leonie Nijsse (dinsdag), Caroline bij de Vaate (donderdag) en Marieke de Kraker (vrijdag). Zij zijn tevens vaste overblijfouders voor één dag in de week. Een groot aantal overblijfouders heeft een scholing gevolgd voor het overblijven en zijn gecertificeerd. Het toezicht houden tijdens het overblijven wordt gedaan door 4 á  5 ouders per keer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Maakt u gebruik van de TSO, dan stellen wij het zeer op prijs dat u meedraait in het overblijfrooster!

Op de website van de school en in het informatieboekje kunt u uitgebreide informatie vinden met betrekking tot het overblijven, zoals het overblijfreglement, de overblijfregels voor de kinderen en een aanmeldingsformulier voor het overblijven. Dit laatste formulier dient u als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van de TSO in te vullen en in te leveren op school bij de overblijfcoördinatoren. Als u al weet dat uw kind op vaste dagen zal gaan overblijven kunt u dat invullen op het formulier. Weet u nog niet wanneer uw kind gaat overblijven, maar wel dat uw kind er gebruik van gaat maken dan dient u op het formulier in te vullen dat uw kind incidenteel gaat overblijven en moet u bij voorkeur drie dagen voor het overblijven een e-mail sturen naar: tsostolbergschool@gmail.com.

Uiteraard kan het ook voorkomen dat uw kind onverwacht moet overblijven. In dat geval kunt u op de dag zelf ook nog e-mailen (vóór 8 uur)! Als uw kind vanwege ziekte niet komt overblijven, willen we u vragen dit ook door te geven per e-mail naar bovenstaand adres. U betaalt € 2,- per keer. Het derde kind uit een gezin betaalt € 1,- per keer. Voor kinderen uit het buitengebied (Wemeldinge, Schore, Hansweeert) geldt € 1,- en voor het derde kind uit een gezin € 0,50 per keer. De kinderen hoeven geen geld mee te brengen. Hun aanwezigheid wordt bijgehouden en twee keer per jaar (na de kerstvakantie en na de zomervakantie) ontvangt u een rekening. Alle overblijfvergoedingen en -kosten zitten in een eigen overblijffonds en zijn eigendom van de ouders/verzorgers. Indien u wilt meedraaien in het overblijfrooster kunt u een e-mail sturen naar tsostolbergschool@gmail.com.

Alles over de tussenschoolse opvang staat in het informatieboekje welke middels onderstaande link kunt downloaden. 


Bestanden

infoboekje TSO 2017-2018.pdf