X

Login

Register new account I forgot my password

Tussenschoolse Opvang


Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om tussen de middag op school over te blijven. Dit wordt georganiseerd door ouders en/of vrijwilligers. De TSO-mail wordt bijgehouden door Caroline bij de Vaate. Een groot aantal overblijfouders heeft een scholing gevolgd voor het overblijven en zijn gecertificeerd. Het toezicht houden tijdens het overblijven wordt gedaan door 4 à 5 ouders  per keer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk vaste overblijfouders in te zetten, zodat er rust en structuur bij het overblijven is. Op de website van de school en in het informatieboekje kunt u uitgebreide informatie vinden met betrekking tot het overblijven, zoals de contactpersonen, het overblijfreglement, de overblijfregels voor de kinderen en een aanmeldingsformulier voor het overblijven.


Dit laatste formulier dient u als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van de TSO in te vullen en in te leveren op school bij de overblijfcoördinatoren. Als u al weet dat uw kind op vaste dagen zal gaan overblijven kunt u dat invullen op het formulier. Weet u nog niet wanneer uw kind gaat overblijven, maar wel dat uw kind er gebruik van gaat maken dan dient u op het formulier in te vullen dat uw kind incidenteel gaat overblijven en moet u bij voorkeur drie dagen voor het overblijven een e-mail sturen naar: tsostolbergschool@gmail.com.


Uiteraard kan het ook voorkomen dat uw kind onverwacht moet overblijven. In dat geval kunt u op de dag zelf ook nog e-mailen (vóór 8 uur)! Als uw kind vanwege ziekte niet komt overblijven, willen we u vragen dit ook door te geven per e-mail naar bovenstaand adres.


U betaalt € 2,- per keer. Het derde kind uit een gezin betaalt € 1,- per keer. Voor kinderen uit het buitengebied (Wemeldinge, Schore, Hansweert) geldt € 1,- en voor het derde kind uit een gezin € 0,50 per keer. De kinderen hoeven geen geld mee te brengen. Hun aanwezigheid wordt bijgehouden en twee keer per jaar (na de kerstvakantie en na de zomervakantie) ontvangt u een rekening. Overblijfkrachten krijgen per periode een korting toegepast. Per keer dat de overblijfkracht meedraait op school, mogen kinderen uit dat gezin een keer gratis overeten. Dit is op de factuur vermeld bij ‘Korting Overblijfkracht’. Hierbij is het aantal keren van de overblijfkracht x de gezinsprijs als korting toegepast. Blijft u zelf meer over dan dat u gebruik maakt van de TSO, dan is het aantal keren dat de kinderen over hebben gegeten in mindering gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks aan school een onkostenvergoeding verstrekt voor het gebruik van de ruimtes, speelmaterialen en overige gemaakte kosten voor de TSO.


Alle overblijfvergoedingen en -kosten zitten in een eigen overblijffonds en zijn eigendom van de ouders/verzorgers. Indien u wilt meedraaien in het overblijfrooster (1x per week/1x per 2 weken) kunt u een e-mail sturen naar tsostolbergschool@gmail.com.


Alles over de tussenschoolse opvang staat in het informatieboekje welke middels onderstaande link kunt downloaden. 

Bestanden

infoboekje TSO 2018-2019.pdf