X

Login

Register new account I forgot my password

Medezeggenschapsraad (MR)


Sinds augustus 2009 is er een officiƫle medezeggen-schapsraad. Deze MR behartigt de belangen van haar achterban in contact met bestuur. In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, bij voorkeur twee weken na een bestuursvergadering. Zodoende kan er adequaat worden ingespeeld op onderwerpen die op dat moment van belang zijn (bijvoorbeeld de jaarlijkse evaluatie van de TSO).

Binnen de MR zijn de taken verdeeld naar de onderwerpen: algemeen/reglement, communicatie, onderwijs, financieel, Arbo en veiligheid, personeel. In sommige gevallen kan er een advies uitgebracht worden naar het bestuur, in andere gevallen is er vanuit de MR instemming nodig voor een bepaald besluit.


Voor een optimaal functioneren van de MR is het van belang dat zij in haar contact met het bestuur, recht doet aan datgene wat leeft binnen de achterban. Contact tussen achterban en MR is daarom cruciaal: vergaderingen zijn openbaar (zie voor data de website en nieuwsbrieven van de school); er is een eigen mailadres; er worden contactmomenten geregeld enzovoorts. De MR wil laagdrempelig zijn en nodigt u hartelijk uit uw meningen en wensen kenbaar te maken via de beschikbare kanalen! Het email adres van de MR is: mr@stolbergschool.nl


Personeelsgeleding:

Jan-Pieter Moens, Margreet Verhage, Eline Verschuure


Oudergeleding:  
Elze van Koeveringe (voorzitter), Sonja van der Meulen en Dirk Paans

Bestanden

files64_64.png