X

Login

Register new account I forgot my password

Identiteitsraad (IR)


Op lokaal niveau is een identiteitsraad gevormd. Om de verschillende scholen binnen de VCPOZ de eigen kleur te kunnen laten behouden is per school een identiteitsraad ingesteld. Jaarlijks vindt op een lokale ledenvergadering in het voorjaar verkiezing voor identiteitsraadsleden plaats. De huidige leden van deze raad vindt u in de schoolgids. De identiteitsraad heeft een paar formele taken zoals participeren in de sollicitatiegesprekken voor nieuwe personeelsleden voor de toelating qua identiteit. Ook wordt een keer per 2 maanden door een identiteits- en kerkenraadslid (Geref. Gem.) schoolbezoek gedaan.
Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u die mailen naar identiteitsraad@stolbergschool.nl.