X

Login

Register new account I forgot my password

Geschiedenis van de Juliana van Stolbergschool


In 1969 werd een vereniging opgericht die tot doel had om een reformatorische school te stichten in Kapelle.

De belangrijkste voorwaarden om met die school daadwerkelijk te kunnen starten en deze bekostigd te krijgen, was:

Er moesten voldoende ouders zijn die de noodzaak van reformatorisch onderwijs inzagen, dus ook hun kinderen naar een reformatorische school in een naburig dorp (in dit geval  's Gravenpolder) te laten gaan. Door het laatste was de noodzaak aan te tonen.


De eerste jaren van het bestaan van de vereniging lukte dit niet. Vanaf 1973 tot 1975 gingen voldoende kinderen vanuit Kapelle naar 's Gravenpolder naar school om de overheid te overtuigen van de noodzaak van de komst van onze school.


In 1975 kon in het te klein geworden gebouw van de openbare lagere school de nieuwe Juliana van Stolbergschool starten. Het oorspronkelijke gebouw dateert van rond 1900. Na een flinke renovatie werd daar met 59 leerlingen gestart onder leiding van het schoolhoofd, dhr. M. Waterman.

In de jaren daarna is de school steeds gegroeid. De vele verbouwingen en uitbreidingen zijn daar het gevolg van geweest. In 2004 is het gebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met 4 lokalen in een keer.


Er zijn nu 12 groepen met een totaal leerlingenaantal van rond de 300.